top of page

Een verrassend verhaal

 

Voor wie hier nog nooit me te maken heeft gehad, komt deze vraag vaak nogal onverwacht: wist jij dat er steeds meer wetenschappers zijn (zoals natuurkundigen), die aannemen dat wij in een virtuele werkelijkheid leven? In hun woorden betekent dat, dat onze werkelijkheid is gebaseerd op informatie (verderop meer daarover).

 

Als je dit wist, dan is wat we hier schrijven misschien heel vanzelfsprekend voor je. Wist je het niet, dan kan het verrassend maar ook verbazingwekkend zijn. En dat laatste kan ertoe leiden dat je nieuwsgierig wordt. Maar ook dat het je angstig maakt. Dat is niet de bedoeling van deze informatie. Want we kunnen juist heel erg blij zijn met die wetenschap. We hopen dus dat je nieuwsgierigheid het wint. En sta altijd open voor vragen, opmerkingen en zo meer. Je eigen ervaring is veruit het belangrijkst om te weten of iets bij je past en dus klopt.

 

 

 

 

 

Al vanaf de jaren zeventig bestudeert de nucleaire fysicus Thomas Campbell de werking van het menselijke bewustzijn. En dan met name staten van bewustzijn, die voor de meeste mensen niet alledaags zijn.

 

Hij deed dat in laboratoria, waar hij duizenden experimenten uitvoerde. Bij al die experimenten werden de hersengolven in zijn brein beinvloedt. Daardoor kon hij reizen naar andere werkelijkheden, die niets met onze wereld van doen hebben.  Hij onderzocht die werkelijkheden. En voerde er keer op keer dezelfde experimenten uit. Daardoor verkreeg hij belangrijke informatie. Het meeste van wat je hier kunt lezen, is gebaseerd op zijn werk.

 

 

Evolutionaire wetten

 

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek naar ons menselijk bewustzijn, komen overeen met wat onderzoek naar de 'biologische evolutie' laat zien. Elke nieuwe fase in de evolutie overstijgt de vorige, maar neemt die ook mee.

 

Daardoor zie je dat een organisme steeds veelomvattender wordt. Een simpel voorbeeld: eerst is er een atoom, daaruit vormen zich moleculen, daaruit vormen zich cellen, die maken samen weefsels, daaruit ontstaan organen en daaruit weer orgaansystemen.

 

Evolutie richt zich dus op 'samenwerken', zodat het geheel er steeds op vooruit gaat. Het is dus gericht op 'orde'. En het probeert 'wanorde' zoveel mogelijk te beperken.

 

En dat is ook wat er ontdekt is in de hersengolf-experimenten. We beinvloeden door middel van geluidsapparatuur onze hersengolven. We maken zo de frequentie van onze hersenen coherenter. Zo ontstaat er een nieuwe orde in ons systeem. Ons organisme blijkt dan onderdeel te zijn van een veel groter 'orgaan'. Dat merken we in ons alledaagse bewustzijn niet. Maar experimenten laten zien, dat we dan kunnen samenwerken met andere 'intelligenties'. Wij ervaren die als 'andere werkelijkheden'. Maar zijn wij dat alles misschien zelf?

 

 

De experimenten van nucleaire fysicus Thomas Campbell laten zien, dat onze werkelijkheid deel uitmaakt van het Grotere Bewustzijn Systeem (GBS). En dat systeem is gebaseerd op een constante uitwisseling van informatie: een virtuele werkelijkheid.

 

Hoewel je misschien denkt dat  een 'virtuele werkelijkheid' mechanisch en kil is, is dat niet zo. We hebben het hier over een Groter Bewustzijn Systeem waarin gedachten, emoties, ervaringen te vinden zijn. Dus alles wat 'menselijk' is.

 

We noemen het 'virtuele werkelijkheid', omdat we zullen zien dat alle elementen van een virtuele werkelijkheid er onderdeel van uitmaken.   

 

bottom of page