top of page

BRONNEN

 

De informatie op IN~formatie kwam tot stand met behulp van veel (inspiratie)bronnen, we beperken ons hier tot de meest belangrijke c.q. meest gebruikte.

  • My Big Toe (trilogie) - T. Campbell, 2010**
  • The Life Divine - S. Aurobindo, 2000
  • A Course in Cosmic Counsciousness - W. Russel & L. Russel, 1950          (aanpassing 2001, Y.G. Kimura L.Lindo)
  • Een beknopte geschiedenis van alles - K. Wilber, 2004
  • The Convoluted Universe - D. Cannon, 2012

** TIP!

De trilogie My Big Toe, waar de informatie op deze website expliciet op is gebaseerd, is op internet gratis verkrijgbaar via: https://books.google.co.uk/books/about/My_Big_Toe.html?id=RYHtBPiZVgsC

Meer informatie is ok te vinden op: Website Thomas Campbell, My Big Toe http://www.my-big-toe.com/

 

En kijk hier naar een korte introductie op zijn werk.

 

LET OP! Voor de exacte wetenschappers onder ons en andere geïnteresseerden. De complete set van calculaties en modellen behorende bij de virtuele werkelijkheidstheorie van fysicus Thomas Campbell is hier te vinden (Engels). De paginaduiding komt overeen met de pagina's in de paperback (dat is de gehele trilogie, die in een boek is samengebracht). 

* MET DANK OOK aan aan enkele bronnen op het internet, die een onderdeel van de My Big Toe trilogie hadden vertaald in het Nederlands en die we deels hebben gebruikt. Zoals de websites:

degoednieuwskrant.nl en welvaartvooriedereen.nl.

* En ook dank aan http://awanderingsoul.com voor het gebruik van 'het kleine stroompje' (ofwel deze afbeelding).

* En aan Alex Grey voor het beeld van de boom op de startpagina.

* Verder zijn we fotografen op webpagina's als Pixabay dank verschuldigd voor prachtige platen die vrij te gebruiken zijn.

bottom of page