top of page

EVOLUTIE

Het zelfbewuste Grote Bewustzijn Systeem

 

Het Grote Bewustzijn Systeem, waar we hier al over spraken, is voortgekomen uit wat je een Absolute Grenzeloze Eenheid zou kunnen noemen (je kunt je daarvan bewust worden via bijvoorbeeld meditatie). Het is primordiaal of fundamenteel 'Bewustzijn', dat de potentie heeft om gaandeweg in toenemende mate 'zelfbewust' te worden.

Daarvoor hoeft het in beginsel maar twee verschillende toestanden aan te kunnen nemen. We noemen die twee toestanden voor het gemak even 0 en 1. Van daaruit kan het zich gaandeweg ook van meer dan twee toestanden gewaar worden, namelijk 3, 4, 10 of 12 en uiteindelijk oneindig veel verschillende toestanden. Dat gebeurt door een proces van 'duplicatie'. Daaruit ontstaat ook wat we een soort 'fundamentele tijd' (dat is iets anders  dan onze 'technische tijd'), zouden kunnen noemen: toestand 1 was er voordat toestand 2 er was, waarna toestand 3 ontstond. Er ontstaat zo dus een zekere 'ordening'. En door die ordening creëert het systeem steeds meer 'informatie'. Het 'informatiesysteem' dat zo ontstaat, is wat we hier het Grote Bewustzijn Systeem noemen.

 

 

Orde uit wanorde

 

Je kunt je dit proces van ordenen van verschillende toestanden, zodat er 'informatie' ontstaat, heel eenvoudig voorstellen. Als je een aantal speelblokken op de vloer gooit (verschillende toestanden), dan is daar op zich geen informatie uit te halen. Leg je er van links naar rechts een patroon mee op je vloer – aan het begin 1 blok, daarnaast 2 blokken op elkaar, daarnaast 1 blok, daarnaast 2 blokken op elkaar, daarnaast 1 blok – dan ontstaat er 'informatie'. Je kunt nu op basis van dit patroon zeggen dat de volgende formatie '2 blokken op elkaar' zijn. Door het patroon is er een regel ontstaan en heb je informatie gekregen, die je niet had toen de blokken willekeurig op de grond lagen.

 

 

Samenwerken

 

Op enig moment gaan 'eenvoudige patronen' zoals hierboven geschetst vervelen. De uitdaging is nu om ook meer complexe patronen (informatie) te kunnen creëren. Om dat te kunnen doen, heb je meer diversiteit nodig. Dus is het zinnig om uit te gaan wisselen en samen te gaan werken.

Hoe dat in zijn werk gaat, zien we bijvoorbeeld in hoe de biologische evolutie van het menselijk lichaam in zijn werk is gegaan: een 'één-cellige' deelt zichzelf in twee (duplicatie). De twee delen zich opnieuw en maken nieuwe verbindingen en combinaties: het meercellige organisme. De meercellige organismen kunnen nu specifieke kwaliteiten uitwisselen en samenwerken. Ze leggen zich bijvoorbeeld toe op 'specialisatie': ze maken weefsels en van daaruit organen. En daarbinnen zijn er cellen die met elkaar zorgen voor de spijsvertering, voor de opbouw van huid, voor zuurstoftoevoer in het bloed etc. Samenwerken betekent 'communiceren'. Cellen hebben hun eigen 'communicatie', die is gebaseerd op bio-chemische regels. Die bepalen wat ze doen, hoe ze dat doen en met wie ze dat doen.

 

 

Bewustzijns-evolutie

 

Op een vergelijkbare manier deed de Absolute Grenzeloze Eenheid  gaandeweg een dergelijk informatiesysteem ontstaan. Je kunt de metafoor van de biologische evolutie vertalen naar de evolutie van (ons) bewustzijn. Bewustzijn was zich in eerste instantie zoals we al bespraken bewust van twee toestanden, die we voor het gemak aanduiden met 0 en 1. En daaruit kon het allerlei patronen (informatie) doen ontstaan. Maar wat zou er gebeuren als Bewustzijn zich zou gaan uitdrukken via kleinere delen van zichzelf? En wat zou er gebeuren als al die delen een eigen vrije wil hebben? Dat zou de mogelijkheid geven dat die kleine, afzonderlijke delen zelf steeds nieuwe keuzes zouden kunnen maken. En daaruit zouden steeds nieuwe combinaties, nieuwe patronen, nieuwe informatie voortkomen. Als er steeds meer interactie is, en de wisselwerking wordt steeds groter, dan ontstaan er doorgaand nieuwe 'patronen' ofwel meer en complexere informatie.

 

Deze 'geïndividualiseerde bewustzijns-units met een vrije wil' ontwikkelen zichzelf via de samenwerking en uitwisseling met elkaar. Elke unit heeft immers een eigen vrije wil en ruimte waarbinnen hij beslissingen kan nemen: optimale en minder optimale beslissingen. En als de 'units' groeien en ontwikkelen, dan doet het Grote Bewustzijn Systeem dat vanzelf ook.

Meer weten? Lees hier verder.

bottom of page