top of page

Wat is het Grote Bewustzijn Systeem?

Het Grote Bewustzijn Systeem (GBS) is een model van de werkelijkheid. Het helpt ons om naar onze werkelijkheid te kijken vanuit een veel grotere werkelijkheid. Daardoor kun je via dit model dingen gaan begrijpen (en zelf ervaren!), die je in onze wetenschap, religie of spiritualiteit zelden zo consistent uitgelegd vindt*.

 

Een open én sceptische geest

Het geeft verklaringen voor grote vraagstukken uit de biologie, psychologie, de fysica, de metafysica, filosofie en theologie. Maar je hoeft geen (spirituele) overtuigingen te hebben om er waarheid in te kunnen vinden. Sterker nog: overtuigingen kunnen je in de weg zitten bij het ondervinden van of en hoe dit model voor jou kan werken. Een open mind en een flinke dosis scepsis zijn behulpzaam.

 

Bewustzijn = informatie = ervaring
Zoals het woord al zegt is het GBS 'Bewustzijn'. En nog preciezer gezegd: het Grote Bewustzijn Systeem is een 'informatiesysteem'. Onder informatie verstaan we alle ervaringen die wij als  wezens, die zelf bewustzijn zijn, opdoen. 

Bewustzijn kun je dus ook een informatieveld noemen. Het is het enige dat fundamenteel is in onze werkelijkheid. Alles wat bestaat is een afgeleide van bewustzijn óók wij mensen (ons lichaam, onze hersenen etc.)

 

Evoluerend als en in 'units'

Het GBS is een natuurlijk systeem dat als doel heeft om te evolueren. Omdat wij Bewustzijn zijn, zijn we als het ware een 'kleine bewustzijn unit met een eigen vrije wil'. Doordat we die vrije wil hebben, kunnen we keuzes maken. Keuzes bepalen of en hoe we groeien. Omdat wij en het Grote Bewustzijn Systeem een en dezelfde zijn, groeit het systeem als wij groeien en andersom. Daarom is het GBS erop gericht dat wij succes hebben. Daarover meer op de pagina's over de 'formatie' van IN~formatie.

 

* Het model van de werkelijkheid, dat we hier gebruiken, komt voort uit wetenschappelijke experimenten. Daarbij konden wetenschappers hun hersengolven zodanig beïnvloeden, dat zij in staat waren om op reis gegaan in 'Bewustzijn'. Dat betekent dat zij andere werkelijkheden dan de onze konden 'bezoeken'. En daar systematisch onderzoek naar en verslag van te doen.

 

Belangrijk daarbij is, dat zij vaststelden dat dat onderzoeken zijn grenzen heeft. Want wij kunnen - als zijnde een onderdeel van Bewustzijn - niet 'daarbuiten' verkeren. We kunnen dus niet uit 'het systeem' stappen om vervolgens naar Bewustzijn zelf te kijken. En dus antwoorden te vinden op vragen als: waar komt Bewustzijn zelf vandaan?

Er lijkt voor ons uiteindelijk alleen nog 'leegte' te bestaan. Dat is ook wat mensen, die oefenen met het verkrijgen van andere bewustzijnstaten (denk aan meditatie), vaak aangeven. Er zijn verschillende namen daarvoor: 'niets', 'ongrond', 'oerzee', 'grond van zijn'.

 

Die leegte (en let op dat dit slechts een woord is dat we gebruiken om 'iets' aan te duiden dat niet 'iets' of 'niets' is en in die zin met geen woord te beschrijven is), lijkt in onze menselijke ervaring onmetelijk. En het is om allerlei redenen, die met onze (spirituele) groei te maken hebben, ook belangrijk dat dat zo is.

Tegelijkertijd moeten we ons durven realiseren, dat dat wat wij als 'oneindig' en 'onveranderlijk' ervaren misschien nog iets heel anders zou kunnen 'zijn'. Dat onze ervaringen (en benamingen) mogelijk vooral iets zeggen over de capaciteiten van ons menselijke bewustzijn. We kunnen over dit mysterie nu niets meer dan dat zeggen, en zouden dat ook niet moeten willen.

Meer weten? Lees hier verder.

bottom of page