top of page

Een virtuele werkelijkheid

Spirituele meesters als Boeddha en Lao Tsu vertelden al dat onze werkelijkheid 'niet werkelijk' is. Omdat de manier waarop wij naar onze fysieke werkelijkheid kijken, niet overeenkomt met wat die werkelijkheid is.

 

En alle bevindingen uit het wetenschappelijke onderzoek naar hoe het Grote Bewustzijn Systeem werkt onderschrijven dat: we leven in een werkelijkheid waar Bewustzijn fundamenteel is. We leven in een wereld die alleen bestaat uit informatievelden (die wij als mens zelf ook zijn). We ontvangen de data - die binnenkomen via onze zintuigen, gedachten, gevoelens etc. - en geven er een interpretatie aan. Wat we zien en ervaren wordt bepaald door onze normen en waarden, overtuigingen, geloofsystemen enzovoort. Zo vormen we onze werkelijkheid. Wat we aan data ontvangen willen we steeds inpassen in dat wat we kennen. Dat maakt ook dat er data zijn, die in het geheel niet opmerken. Gewoon om dat ze niet passen binnen onze 'kijkkaders'. Dat is ook de reden dat sommige mensen veel meer verschijnselen in onze werkelijkheid kunnen waarnemen dan anderen.

 

Communicatie met het GBS?

We onttrekken op allerlei manieren informatie aan het Grote Bewustzijn Systeem. Zoals gezegd ontvangen we die via onze gedachten, gevoelens, zintuigen. Dat gebeurt de hele dag door veelal onbewust. Als we dat willen dan kunnen we ook heel bewust toegang hebben tot de doorgaande informatiestroom die het Grote Bewustzijn Systeem is. 


Bewuste toegang tot het GBS

Bewust informatie onttrekken aan het GBS gebeurt via je intentie. Al onze belevingen en acties komen voort uit 'intentie'. Het is de aandacht waarmee we dingen benaderen en doen.  Onze intentie is vaak minder gefocust, dan we denken. En is ook veel minder rationeel dan we denken. Intenties zijn ook gebaseerd op (onbewuste) normen en waarden, overtuigingen, geloofsystemen. Sommige informatie past daarbinnen. Andere niet. Je sluit daardoor, zonder het te weten, bepaalde informatie systematisch uit.

 

Door te weten hoe het GBS werkt, kun je leren hoe je de constante informatiestroom, die onze werkelijkheid is, bewuster kunt ontsluiten. Je kunt je voorstellen dat dat een effect heeft op de kwaliteit van je leven. Daarover meer op de pagina's over de 'formatie' van IN~formatie.

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken

blijf ik denken zoals ik altijd al dacht

 

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht

blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd

 

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd

blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan

 

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan

blijft mij 'overkomen' wat mij altijd 'overkomt'

bottom of page