top of page

Het GROTE BEWUSTZIJN SYSTEEM

'Het mystieke' is een groot goed. Het helpt ons altijd weer om te leren dat we als mens allerlei niet (kunnen) kennen. En zo worden we steeds gestimuleerd om te groeien. Maar vaak gebeurt het ook dat we iets 'mystiek' noemen, omdat onze kennis en ervaring niet toereikend is om te kunnen begrijpen. Ook dan kan er een uitnodiging zijn om verder te onderzoeken.

 

Niks geks aan

Als je bijvoorbeeld niet weet dat een tafel aan de basis bestaat uit wat de wetenschap 'atomen' noemt, dan is dat heel geheimzinnig (een gewoner woord voor 'mystiek').

Maar voor een natuurkundige is dat zo klaar als een klontje. Niks geks aan.

 

Vragen is durven

Wat wij 'mystiek' noemen zegt daarom veelal iets over onszelf. Over hoe we denken dat dingen zijn. En dat wat daar niet in past ervaren we dan als 'raadselachtig'. Maar of het dat ook werkelijk is, is iets dat je je eigenlijk altijd weer af zou moeten durven vragen.

God, kosmos, levensweb

Dat geldt dus ook voor een fenomeen dat we hier het 'Grote Bewustzijn Systeem' noemen. En dat voortkomt uit Absolute Grenzeloze Eenheid - waar veel mensen via meditatie ervaring mee hebben. Je kunt het beschrijven als primordiaal of fundamenteel 'Bewustzijn', dat de potentie heeft om gaandeweg in toenemende mate 'zelfbewust' te worden. Verschillende mensen hebben er verschillende namen voor: God, de kosmos, het levensweb.

 

Grote vraagstukken

Het gaat hier met name over het Grote Bewustzijn Systeem. Een naam die wordt gebruikt door de fysicus

Thomas Campbell (die op zijn heel eigen manier ook een 'mysticus' is). Die is wat ons betreft het meest toegankelijk voor veel mensen. En helpt om onze werkelijkheid beter te begrijpen.

Waarbij ook grote vraagstukken, waar de wetenschap al zo'n honderd jaar mee worstelt, veel beter beantwoord kunnen worden dan tot nu toe. 

 

Het is een ongewoon en dus uitdagend perspectief. Via je eigen ervaring kun je ondervinden hoe waar het voor jou is.

 

 

 

Meer weten? Lees hier verder.

bottom of page