top of page

Evolutionair Spel

Het begrip 'virtuele werkelijkheid' doet ons natuurlijk denken aan 'computerspelletjes'. Maar die vergelijking gaat niet helemaal op. Een computerspel is 'geprogrammeerd'. Er zijn mensen die het programma bedenken, tekenen, de programmeercodes bedenken etc. De virtuele werkelijkheid, waarin wij leven is niet 'geprogrammeerd door iets buiten ons' maar 'geëvolueerd vanuit Bewustzijn'. Het is een complexe werkelijkheid, die is ontstaan door een lang evolutionair traject.

De karakters in een computerspel zijn (nog) niet zelfbewust, zoals wij mensen dat wel zijn.

 

 

Feedback

 

Maar wat is nu precies het nut van dit alles? Het grootste nut is dat onze virtuele werkelijkheid een consistente leeromgeving voor ons is. Die biedt een optimale context om keuzes te kunnen maken. En zo te leren om steeds meer de intentie te hebben keuzes te maken vanuit liefde in plaats van angst.

Dat kan omdat we hele specifieke regels hebben. Regels waardoor we constant 'feedback' krijgen op wat we doen. Dat gebeurt  in deze werkelijkheid voornamelijk via de vijf zintuigen. Er zijn ook andere -  minder bekende - faculteiten. 

Zijn we bijvoorbeeld egocentrisch, dan krijgen we andere reacties dan wanneer we hulpvaardig zijn en rekening houden met anderen. Daaruit ontstaan ook onze 'waarden' (zo wil ik zijn en niet zo). De waarden bepalen onze intentie, die de basis is van de keuzes die we maken. Het gedrag dat daaruit voorkomt, en de reacties die we daarop krijgen, maken dat we leren. Zo kunnen we ons bewustzijn ontwikkelen, waardoor Bewustzijn zelf kan ontwikkelen.

 

 

De Bewuste Speler

 

In die zin kun je onze virtuele wereld wél vergelijken met de wereld in een computerspel. We zijn hier, net als in een computerspel, met meerdere spelers. En die spelers hebben voortdurend interacties met elkaar. We zijn alsmaar bezig met informatiestromen te interpreteren: jij zegt iets tegen mij en ik interpreteer wat dat betekent gebaseerd op mijn ervaringen. Ik kan niet exact beleven wat jij beleeft (je kunt een ervaring wel aan iemand anders beschrijven, maar je kunt hem niet delen). Ik kan door training wel meer en meer leren intunen op de datastroom van jouw wezen en je zo steeds beter gaan begrijpen.

Onze virtuele werkelijkheid kent ook een aantal specifieke regels, die ons helpen om te leren.

 

De regels van deze werkelijkheid definiëren hoe alle onderdelen van het geheel inter-acteren. In onze werkelijkheid gaat het dan om een paar belangrijke uitgangspunten: 'vrije wil' (keuze), 'consistentie', 'geheugen' en 'tijd'. We hebben vrije wil, waardoor we keuze kunnen maken en ons kunnen ontwikkelen. Maak je keuze op basis van angst of van liefde?

Onze werkelijkheid is consistent. Alles lijkt 'fysiek' te zijn en er is zoiets als 'geheugen' en 'tijd'. Doordat alles fysiek lijkt, kent onze werkelijkheid een bepaalde traagheid. Als we een bepaalde actie ondernemen, dan krijgen we 'feedback'. De feedback bepaalt onze volgende actie (we onthouden dus de feedback die we kregen). We passen ons gedrag aan (we evolueren of devolueren). Als we veranderen, dan ontstaat er 'tijd'. Namelijk degene die we waren voor en na de verandering.

 

 

Andere werkelijkheden
 

Het is niet erg logisch om er vanuit te gaan dat 'Absolute Grenzeloze Eenheid' een Groot Bewustzijn Systeem creëert dat maar één virtuele werkelijkheid voortbrengt: onze 'fysieke' wereld. Uit vele experimenten blijkt dan ook dat er behalve deze fysieke werkelijkheid nog talloze andere zijn (die we vanuit ons gezichtspunt 'niet fysiek' noemen). Je kunt die ook zélf bewust leren ervaren (zie verder: www.deja.nu).

Andere werkelijkheden hebben andere regels. Voor onze groei zouden die misschien niet zo aan te bevelen zijn. Ons collectieve bewustzijn leent zich bijvoorbeeld (nog) niet voor een werkelijkheid waar alles inconsistent is. Maar op individueel niveau kunnen we daar wel mee oefenen, zodat dat
collectief op den duur ook steeds beter kan.
Maar nu zouden we veelal nog erg in de war raken als een tafel er het ene moment is, maar het volgende moment weer niet. Of als mensen opeens verschijnen en net zo snel weer verdwijnen. Daar zouden de meesten van ons op zijn minst onzeker van worden.

Ook onze fysieke verschijning is aan bepaalde regels gebonden. We kunnen niet zomaar 20 meter in de lucht springen noch vliegen. De beperkingen die we kennen, maakt onze werkelijkheid consistent. En dat helpt ons bij onze groei.

 

 

Bewuste evolutie

 

Wij mensen zijn Bewustzijn. Wij zijn en creëren 'informatiestromen'. Het doel daarvan is, dat we met elkaar uitwisselen. En dat we leren om dat te doen vanuit liefde in plaats van angst, omdat we daarmee bijdragen aan onze eigen bewuste evolutie. En daarmee dragen we bij aan de bewuste evolutie van het Grote Bewustzijn Systeem.

 

Alles nog een keer (in het kort) beluisteren? Of meer lezen?

 

We hebben op de website IN~formatie heel beknopt weergegeven hoe je  anders naar onze werkelijkheid (en jezelf!) kunt kijken. We hebben een tipje van de sluier opgelicht. Wellicht wil je dit verder zelf onderzoeken. Je kunt in dit korte filmpje om te beginnen nog eens horen hoe de fysicus Thomas Campbell tot deze 'grote theorie van alles' gekomen is. Die niet alleen een wetenschappelijke verantwoorde theorie is, maar ook gebaseerd op vele wetenschappelijke experimenten.

 

Door zijn hersengolven te beïnvloeden, en zo een natuurlijke verandering te creëren in zijn staat van bewustzijn,  was hij in staat om onze en andere werkelijkheden van binnenuit te onderzoeken. Zijn theorie is daarmee een wetenschappelijk kader, dat antwoord geeft op vragen over zowel de 'objectieve' als de 'subjectieve' werkelijkheid.

Het gaat dan om alle grote vraagstukken in zowel de harde wetenschappen als de psychologie, filosofie, theologie, biologie. Maar ook de zogeheten 'metafysica'. En daarmee allerlei paranormale verschijnselen, die vanuit dit kader 'normale verschijnselen' worden. En dat maakt dit kader buiten-gewoon aannemelijk. Maar hoe uitzonderlijk en bijzonder ook, let op! Behoud je sceptische en open geest en onderzoek het zelf!

(8 minuten, Engels).

 

Wil je graag nog meer weten? KIjk dan op deze bronnenpagina. Of ga naar www.deja.nu voor de praktische toepassing.

 

bottom of page