top of page

Intro

De website IN-formatie geeft een kader, waarmee je anders naar de dagelijkse werkelijkheid kunt kijken. Met als gevolg dat veel van je ervaringen veranderen van 'alledaags' in 'betekenisvol'.

 

Groeien... hoe zo?

Al onze ervaringen zijn bedoeld als middel om te groeien (waarom dat zo is, komt verderop). Maar wat is dat nou eigenlijk: 'groeien' en 'ontwikkelen'?

 

Orde uit wanorde

De definitie die we hier gebruiken is deze:

groeien is de kwaliteit van je bewustzijn vergroten. Met als doel dat je steeds meer orde in jezelf creëert. Dat betekent niet dat je op den duur geen wanorde meer ervaart. Maar dat je wanorde steeds meer gaat beleven als een nieuwe uitnodiging voor groei. 

 

De orde en de wanorde, die als je je daar bewust van bent steeds kunnen oprijzen vanuit een leegte die we als mensen als 'oneindig' ervaren, blijken dan een diepe bron van toenemende groei. Aan groeien hoeft geen einde te komen. Aan het creëren van steeds meer orde uit wanorde dus ook niet.

 

Evolutie

Dat hele proces wordt in het kader van IN-formatie aangeduid als: evolutie.

 

 

De werkelijkheid zoals wij die op deze planeet beleven, komt voort uit een lange evolutie.

 

De eenvoud van evolutie

Je kunt je die in zijn meest eenvoudige vorm zo voorstellen:

  • In een voor ons mensen onmetelijk lijkende leegte, ontstaat een vibratie. Een 'punt' met een bepaalde potentie om te kunnen groeien.

  • Het kleine puntje exploreert alle  mogelijkheden, die er maar te ontdekken zijn in zijn werkelijkheid.

  • In dat proces ontdekt het wat zijn groei ten goede komt. Dat wordt  behouden en verder onderzocht. Alles wat niet werkt, wordt losgelaten.

  • Zo ontstaan uit die ene punt nieuwe vormen, die weer andere  (tussen)vormen creëeren, die weer tot nieuwe combinaties van vormen leiden.

  • De ene punt verandert in een steeds complexer wordende vorm, die steeds meer nieuwe combinaties maakt en  nieuwe mogelijkheden ontdekt.

  • Al die innovaties hebben ook steeds invloed op de omstandigheden (= de werkelijkheid zoals hij die ervaart). 

 

 

Onze dagelijkse werkelijkheid

Dit proces doet zich in onze dagelijkse werkelijkheid ook voor. Daarover lees je hieronder wat meer.

Evolutie als proces

In het voorbeeld van hoe evolutie in zijn werk gaat (hierboven), namen we de vorm van een punt als ingang. In ons alledaagse leven gaat het niet zozeer om de evolutie van vorm, maar is evolutie een proces. Als mensen zijn we alsmaar bezig om onze opties (potentie) in ogenschouw te nemen. We proberen na te gaan wat de beste uitkomsten zijn die we ons wensen. Hoe groot de kans is dat we die kunnen realiseren. En vervolgens kiezen we wat we gaan doen. Onze acties laten ons zien wat lukt en wat niet. We bouwen voort op wat werkt. We laten gaan wat niet werkt. En op een dag is er iets nieuws ontstaan, wat er eerder niet was in ons leven. Onze werkelijkheid is veranderd.

 

En verder...

Dit is een fundamenteel proces met steeds dezelfde principes (bouwstenen). Zo bouwen we - met meer of minder succes - aan onze technologie, bedrijven, steden en allerlei systemen zoals politieke en financiële. Op de pagina's IN~formatie gaan we verder in op wie we als mensen zijn; waarom we hier zijn en wat dat heel specifiek te maken heeft met Bewustzijn en Evolutie. En ook op het begrip 'virtuele werkelijkheid', dat een kernbegrip in alle informatie op deze site is.

Max Planck, grondlegger van de kwantumfysica

" Er bestaat geen materie in de zin zoals onze zintuigen die zien. Wat we zien, kunnen we alleen zien dankzij een kracht die dat zien mogelijk maakt. We dienen aan te nemen dat hier een intelligente Mind of bewustzijn aan het werk is die zelf de Matrix is voor alle Materie."

 

 

bottom of page